Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije

Saznajte više o UGOS udruženju.

Novosti i događaji

Statut Udruženja Za
Ginekološku Onkologiju Srbije

Upravni odbor UGOS:

Prof. dr
Aljoša Mandić

Predsednik Udruženja

(Institut za onkologiju Vojvodine,
Sremska Kamenica)

Asist. dr sc. med
Lazar Nejković

Potpredsednik Udruženja

(GAK Narodni Front,Beograd)

Članovi UO UGOS:

Prof. dr
Vesna Kesić

(GAK KC Srbije, Beograd)

Prof. dr
Srđan Đurđević

(GAK KC Vojvodine, Novi Sad)

Dr
Petar Radlović

(IORS, Beograd)

Prim. dr
Aleksandar Ćurković

(GAK Narodni Front, Beograd)

Prof. dr
Vladimir Pažin

Članovi Nadzornog Odbora:

Dr Kata
Dabić-Stanković

Beograd

Dr Danijela
Sokolović-Ćurković

Beograd

Asist. dr sc. med
Miloš Pantelić

Novi Sad

O Nama

Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme kao organizovani oblik stručnog i naučnog rada stručnjaka svih specijalnosti koji se bave problemima malignih bolesti reproduktivnih organa žene, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ginekološke onkologije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

1) okuplja u članstvo i koordinira rad ginekologa i ostalih stručnjaka koji se bave problemima ginekološke onkologije;

2) razvija i usklanuje protokol dijagnostike i lečenja u oblasti ginekološke onkologije;

3) doprinosi standardizaciji terminologije i evaulaciji dijagnostičkih i terapijskih postupaka u oblasti ginekološke onkologije;

4) stimuliše osnovne i primenjene istraživačke delatnosti i proširuje znanja iz oblasti ginekološke onkologije;

5) sarađuje sa držvanim i drugim organizacijama i predstavničkim telima po pitanjima organizacije i rada zdravstvebe službe u oblasti prevencije i ranog otkrivanja malignih oboljenja u ginekologiji;

6) radi na zdravstvenom prosvećivanju i vaspitanju na širokom planu u oblasti prevencije i ranog otkrivanja malignih oboljenja u ginekologiji;

7) organizuje i sprovodi edukacije stručnih kadrova u oblasti ginekološke onkologije;

8) povezuje se sa naučnim i stručnim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim problemima;

9) brine o učestvovanju članova Udruženja na odgovarajućim nacionalnim i inetrnacionalnim skupovima u zemlji i inostranstvu;

10) organizuje stručne i naučne skupove o aktuelnim problemima u oblasti ginekološke onkologije;

11) organizuje posete stranih nučnika i stručnjaka ovom Udruženju;

12) štampa naučno-stručne publikacije.