Članstvo u udruženju

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Svim članovima se obezbeđuju jednaka prava, obaveze i odgovornosti, koje proizilaze iz njihovog dobrovoljnog udruživanja. Članovima se ne mogu ograničavati prava, izuzev ako je to zakonom predviđeno.

Redovni članovi Udruženja mogu postati ginekolozi, drugi stručnjaci koji se bave problemima ginekološke onkologije i pravna lica koja žele da pomažu delatnost Udruženja.

Članom Udruženja se postaje prijavom Upravnom odboru elektronski, uz potvrdu o plaćenoj članarini.

Prava i dužnosti redovnih članova Udruženja su da:

1) aktivno učestvuju u ostvarivanju zadataka i ciljeva Udruženja,

2) neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,

3) budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja. bira i bude biran u organe Udruženja,

4) usmeravaju politiku opšte delatnosti Udruženja,

5) sprovode u delo odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja,

6) učestvuju na stručnim sastancima Udruženja,

7) biraju i budu birani u organe upravljanja Udruženja,

8) uredno plaćaju članarinu u visini koja je određena od strane Skupštine Udruženja.

Članstvo u Udruženju prestaje:

– pismenim istupanjem iz članstva Udruženja,
– isključenjem po odluci Skupštine Udruženja,
– u slučaju da član neopravdano ne prisustvuje nijednom sastanku Udruženja u periodu od 2 godine,
– ne plaća članarinu tokom jedne kalendarske godine.

Nalog za uplatu

Preuzmite uplatnicu klikom na dugme ispod