Pathology of Gynaecological Tumours

Pathology of Gynaecological Tumours

U okviru Evropske onkološke škole, početkom decembra, održaće se serija webinara, sa vrlo aktuelnim temama iz oblasti ginekološke patologije, sa aspekta kliničara i sa aspekta patologa. Registracija je besplatna. Više informacija nalazi se na linku ispod:  ...
Masterclass ginekološke onkologije – New horizon

Masterclass ginekološke onkologije – New horizon

Masterclass ginekološke onkologije – New horizon13. novembar 2021.Novi Sad – online Obaveštavamo Vas da će UGOS, u skladu sa idejama širenja informisanosti o novinama iz ginekološke onkologije, za specijalizante i mlade specijaliste, organizovati “Masterclass iz...
Pregled sa Osmog Simpozijuma Ginekološke Onkologije

Pregled sa Osmog Simpozijuma Ginekološke Onkologije

Preuzmite Abstract book sa Osmog Simpozijuma: Abstract Book Osmog Simpozijuma UGOS I pored nemogućnosti održavanja uživo značajnih stručnih medicinskih sastanaka zbog svima  nama poznate epidemije Corona virusom, Udruženje za Ginekološku onkologiju Srbije (UGOS)  nije...
Svetski Ginekološko Onkološki Dan

Svetski Ginekološko Onkološki Dan

Svetski Ginekološko Onkološki Dan 20. Septembar 2020 World Gynecological Oncology Day – September 20th Karcinom jajnika, tela materice, grlića i ostali ginekološki maligniteti su tumori koji često pogađaju žensku populaciju, ali ima se posvećuje manje pažnje...