Svetski Ginekološko Onkološki Dan

Svetski Ginekološko Onkološki Dan

Svetski Ginekološko Onkološki Dan 20. Septembar 2020 World Gynecological Oncology Day – September 20th Karcinom jajnika, tela materice, grlića i ostali ginekološki maligniteti su tumori koji često pogađaju žensku populaciju, ali ima se posvećuje manje pažnje...