Kutak za ginekologe

Podržano od

News advanced treatment option in ovarian, endometrial and cervical cancer (Prevod)

Mitovi HPV Vakcina

HPV kratak pregled

Novosti iz ginekološke onkologije – Februar 2022

Priručnik protokola sistemske terapije za ginekološke malignitete

ESMO Congress Paris 2022

Revizija Figo Klasifikacije

HPV Vakcina – Kratak Osvrt

Karcinom vulve

Karcinom vulve

Ginekološka onkologija u eri COVID-19

Uticaj pandemije Covid-19 na lečenje karcinoma jajnika

Bezbednost i efikasnost HPV Vakcine 2006– 2022.

COVID vakcina i pacijenti sa malignitetom

hereditary ovarian cancer

Hereditary ovarian and uterine cancer syndromes

PARP inhibitori u karcinomu jajnika

Terapijski modaliteti kod uznapredovalog cervikalnog i endometrijalnog karcinoma

hpv cover

UPDATE Cervical Screening

Ažurirane preporuke za lečenje novootkrivenog epitelnog karcinoma jajnika iz ESMO smernica kliničke prakse

ESMO 2021 Gyn Onco News

ESMO 2021 Gyn Onco News