Nacionalni vodič

U organizaciji Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i projekta “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” – DILS Ministrastva zdravlja, tokom 2013. godine izrađeno je 14 novih Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje sledećih oboljenja i stanja.

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/335900/cetrnaest-novih-nacionalnih-vodica-dobre-klinicke-prakse-u-2013-godini.php

(klikom na ovui adresu link sa sajtom ministrastva zdravlja) od koga su dva iz ginekološke onkolgije :

Karcinom jajnika

Karcinom grlića materice

Vodiči dobre kliničke prakse su sistematski razvijani dokazi koji treba da pomognu pružaocima i korisnicima zdravstvenih usluga u donošenju najbolje moguće odluke za tretiranje određenih kliničkih stanja. Vodiči su namenjeni pre svega lekarima, kao pomoć u radu, ali istovremeno vodič je transparentan i dostupan pacijentu koji više nije pasivan posmatrač u procesu zdravstvene zaštite, već dobro informisan i aktivan učesnik u spostvenom lečenju.