Udruženje Za Ginekološku Onkologiju Srbije Istorijat

Učešće malignih tumora genitalnih organa u smrtnosti od svih malignih tumora žena u Srbiji iznosi 12%. Smrtnost od malignih tumora grlića materice, jajnika i tela materice je u stalnom porastu, kao i broj novoobolelih, koji je za neke regione i pojedine lokalizacije kao što je karcinom grlića materice,  jednak onoj u oblastima sa najvećom učestalošću malignih tumora genitalnih organa žena u svetu.

Terapijski pristup u lečenju ginekoloških maligniteta je naročito delikatan, jer često ostavlja posledice na buduće reproduktivne sposobnosti žene, njeno psihosocijalno stanje i ne manje važno, izgled tela. U našoj zemlji se, međutim, pacijentkinje sa ovim bolestima često lečene na neadekvatan način, što dovodi do velikih fizičkih i psihičkih posledica za ženu i njenu porodicu. 

S vremenom zadatak ginekologa, radiologa, hemioterapeuta, patologa i svih onih koji se bave ginekološkim malignitetima bio je da započnu strukturiran i koordinirani rad u oblasti ginekološke onkologije. 

Tako je 11. aprila, 2003. godine osnovano Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS). Ovom sastanku prisustvovali su najveći onkološki stručnjaci naše zemlje, a kao poseban gost tada najveće ime ginekološke onkologije sveta prof. dr Neville Hacker iz Melburna, Australija. Za prvog predsednika izabrana je tada docent dr Vesna Kesić, a za podpredsednika docent dr Srđan Đurđević, koji su istrajali u višegodišnjim naporima da ginekološka onkologiju dobije svoje mesto u oblasti ginekologije i akušerstva.

Statutom prihvaćenim na Izbornoj skupštini definisani su osnovni zadaci Udruženja:

 • Razvoj i usklađivanje protokola dijagnostike i lečenja u oblasti ginekološke onkologije
 • Doprinos standardizaciji terminologije i evaluaciji dijagnostičkih i terapijskih postupaka u oblasti ginekološke onkologije
 • Stimulisanje osnovne i primenjene istraživačke delatnosti i proširenje znanja iz oblasti ginekološke onkologije
 • Saradnja sa državnim i drugim organizacijama i predstavničkim telima po pitanjima organizacije i rada zdravstvene službe u oblasti prevencije i ranog otkrivanja malignih oboljenja u ginekologiji
 • Rad na zdravstvenom prosvećivanju i vaspitanju na širokom planu u oblasti prevencije i ranog otkrivanja malignih oboljenja u ginekologiji
 • Organizacija i sprovođenje edukacije stručnih kadrova u oblasti ginekološke onkologije
 • Povezivanje sa naučnim i stručnim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim problemima
 • Briga o učestvovanju članova Udruženja  na odgovarajućim nacionalnim i internacionalnim skupovima u zemlji i inostranstvu
 • Organizacija stručnih i naučnih skupova o aktuelnim problemima u oblasti ginekološke onkologije
 • Organizovanje poseta stranih naučnika i stručnjaka ovom Udruženju
 • Štampanje naučno-stručnih publikacija 

U periodu od aprila do novembra 2003. godine završeni su svi organizacioni poslovi oko registracije Udruženja. Na proleće 2004. godine dovršeno je štampanje Statuta, diploma i članskih karata koji su poslati članovima Udruženja

Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije tada je imalo 200 aktivnih članova. 5 aktivnih članova su naše kolege koje žive u rade u nekoliko velikih centara u svetu. Udurženje ima  i  16 počasnih članova (11 naših i 5 stranih).

U to vreme formiran je i web sajt: www.ugos.org.yu. koji je održavan i dopunjavan novim informacijama. Otvorena je i adresa za komunikaciju elektronskom poštom ugos@EUnet.yu

U periodu od 2004. do 2006 godine godine održana su dva velika sastanka. Prvi je bio Tečaj za ginekološku onkologiju Evropske škole za onkologiju, a drugi simpozijum Lečenje ovarijalnog kancera.

Edukativni tečaj iz ginekološke onkologije Evropske škole za onkologiju (European School of Oncology Training Course in Gynecologic Oncology), u organizaciji Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije, održan je od 2. do 4. juna 2004. godine u Sava Centru, u Beogradu. Tečaj je trajao tri dana i prisustvovalo mu je 250 kolega iz naše zemlje, ali i iz Republike Srpske, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Češke, Estonije i Ukrajine. Predavanjima koja su držali, ugledni stručnjaci iz sveta, kao što su Prof. Dr Neville Hacker iz Sidneja, Prof.dr Claes Trope iz Osla, Prof.dr Sean Kehoe iz Oksforda, Prof.dr Michael Hoeckel iz Lajpciga, Dr Vera Abeler iz Osla, Dr Omer Devaja iz Maidstone-a, kao i veliki broj naših proznatih stručnjaka, polaznicima tečaja su pružili uvid u najsavremenije stavove u dijagnostici i lečenju malignih tumora svih ginekoloških organa. 

Drugi sastanak bio je posvećen karcinomu ovarijuma, naročito dilemama i novim stavovima u lečenju ove bolesti. Simpozijum “Lečenje ovarijalnog kancera”, održan je kao zajednička sednica UGOS-a i Balkanske unije za onkologiju, 14.oktobra, 2004. godine, u okviru 5. Kongresa Balkanske unije za onkologiju. Pored naših stručnaka, predavanja su na ovom simpozijumu održala tri ugledna onkologa iz sveta: profesor Claes Trope, ginekolog iz Osla (Department of Gynecological Oncology, The Norwegian Radium Hospital, Oslo, Norway), profesor Paul Sugarbaker, hirurg iz Vašingtona (Washington Cancer Institute Washington Hospital Center, Washington  DC, USA ) i professor Philippe Morice iz Pariza (Institut Gustave-Roussy, Villejuif, Paris, France). Simpozijum je bio veoma uspešan i pored članova UGOSa, okupio je mnoge druge onkologe, učesnike BUONa.

Treći redovni sastanak Udruženja održan je 13. maja 2005. u Sava centru, sa temom: Organizacija ginekološke onkologije: mogućnosti i ograničenja i prisustvom oko 100 članova Udruženja. Sastanak je zamišljen kao kratak prikaz tadašnjeg stanja u našoj ginekološkoj onkologiji počev od registracije, preko patologije i svih vidova terapije, do palijativnog zbrinjavanja. Brojni problemi u organizaciji oblasti kojom se bavimo podstakli su učesnike sastanka na aktivnu diskusiju. Zaključak sastanka je bio da je neizostavno potrebno o stanju u ginekološkoj onkologiji kod nas i problemima sa kojima se suočavamo obavestiti Ministarstvo za zdravlje i druge strukture koje bi mogle odlučivati o organizaciji zdravstva.

U toku ovog perioda organizovana su i dva skupa kojima je Udruženje za ginekološku onkologiju pružilo podršku:

Seminar Laparoskopija  ginekološkoj onkologiji održan je 9. i 10. maja, 2005. u organizaciji Klinike Narodni front. Glavni organizator skupa bio je Prof. Dr Slobodan Runić, a gost profesor David Gal, sa Univerziteta u Nju Jorku.

Edukativni seminar iz ginekološke onkologije Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sa temama: Dojka i mesto laparoskopije u ginekološkoj onkologiji održan je 14. oktobra 2005. godine u Zdravstvenom centru u Kraljevu, a glavni organizatori su bili Prof.dr Dimitrije Segedi i Prof.dr Nebojša Arsenijević.

Tokom perioda od 2006 do 2008 godine nastavljena su brojne aktivnosti Udruženja. 

Krajem 2005. godine, 11.novembra, održana je Izborna Skupština tokom koje je skoro celokupna dotadašnja uprava, ponovo dobila poverenje. U 2006. godinu se krenulo sa velikim planovima, pre svega na donošenju Protokola lečenja malignih tumora ginekoloških organa, koji bi bili prihvaćeni na nacionalnom nivou. Započela je i priprema prvog savremenog Udžbenika za ginekološku onkologiju koji su pisali stručnjaci iz svih velikih centara Srbije. 

U okviru meseca borbe protiv raka, 30. marta 2006. godine, Udruženje je organizovalo predavanje za žene sa nazivom “Hajde da pričamo o ženskom zdravlju”. 

Ovaj skup bio je zamišljen kao susret sa ženama tokom koga je nekoliko poznatih stručnjaka govorilo o učestalosti, prvim simptomima i mogućnostima ranog otkrivanja raka ginekoloških organa i dojke. Potpuno ispunjen Amfiteatar Sava Centra i brojna pitanja koja su učesnice skupa svih generacija postavljale, pokazali su koliko je važno i potrebno raditi na polju edukacije žena.

Seminar Karcinom grlića materice: od dijagnoze do praćenja održan je18. i 19. maja 2006. godine. Ovaj seminar organizovan je pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO) i bio je prvi u nizu edukativnih skupova koje je ESGO planirao da održi u Istočnoj Evropi tokom 2005/2006 godine. Seminar je okupio 365 učesnika, od kojih neki iz Slovenije i Makedonije. Pored naših predavača, gosti seminara bili su: Prof.dr Frank Girardi iz Badena, Austrija, Prof.dr Paolo Zola iz Torina, Dr Hans Nijman iz Groningena, Holandija i Dr Nicholas Reed iz Glazgova, predsednik EORTC.

Zajednički sastanak UGOS i Kancerološke sekcije SLD. održan je 29. i 30. septembra 2006. godine, u Kladovu. Tema sastanka je bila karcinom grlića materice i u okviru ove teme održano je 7 predavanja koja su obradila sve aspekte postupka sa karcinomom grlića materice, od prevencije do palijativnog zbrinjavanja. Sastanku je, iznad svih očekivanja (obzirom da se o istoj temi govorilo na majskom Seminaru), prisustvovalo oko 150 ginekologa.

Zajednički sastanak UGOS-a i podružnice Kancerološke sekcije u Nišu održan je 4. novembra 2006. godine u Nišu i tema ovog sastanka koji je okupio oko 100 ginekologa bila je Granični tumori jajnika. Zainteresovanost  kolega za aktuelne probleme onkologije i posećenost oba ova sastanka, motiviše Udruženje da nastavi sa organizovanjima zajedničkih sastanaka sa drugim društvima i sekcijama, kao i da planira neke od narednih sastanaka u manjim centrima.

Na samom kraju 2006. godine, 28. decembra održana je godišnja skupština Udruženja sa stručnim sastankom posvećenim HPV vakcinaciji. Gost sastanka je bila Prof.dr Tanja Jovanović, direktor Istituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta, a pored njenog predavanja o prednostima i nedostacima HPV vakcina, predstavljeni su i rezultati dosadašnjih studija, kao i socijalni aspekti vakcinacije. Ovaj sastanak izazvao je veliko interesovanje, ne samo članova UGOS-a i prisustvovalo mu je više od 150 kolega.

Započeto je formiranje bibilioteke koja sada ima veliki interesantnih knjiga iz ginekološke onkologije, video-kaseta i CD-ova koji prikazuju neke od najvažnijih operacija u ginekološkoj onkologiji. Ostvaren je kontakt sa sličnim Udruženjima u svetu.

2007. godina je započela velikom akcijom Evropske nedelje za prevenciju cervikalnog kancera, održanom od 21-28. januara. Tokom ove akcije kojoj su se pridružili Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Društvo Srbije za borbu protiv raka, Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije i Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj odvijale su se brojne aktivnosti kojima je potencirana važnost redovnih pregleda u ranom otkrivanju cervikalnog kancera i prevenciji bolesti detekcijom i lečenjem prekancera. Nedelja je započela velikom konferencijom za štampu kojom su najavljene aktivnosti čiji je nosilac bilo naše udruženje. UGOS je pripremom predvanja koje je ustupljeno kolegama iz primarne zaštite, pomogao organizovanje serije edukativnih predavanja za žene u više od 30 centara za prevenciju primarne zdravstvene zaštite u Srbiji. U saradnji sa ECCA štampane su boršure za pacijentkinje koje su deljene na ovim skupovima. Centralno predavanje održano je u Skupštini grada, pod nazivom “Beograd ženama Beograda«. U toku ove nedelje objavljeni su brojni članci u novinama i prilozi na televiziji posvećeni prevenciji cervikalnog kancera.

FIGO/IGCS seminar Endometrijalni kancer održan je 30. marta 2007 godine. Slično seminaru u maju 2006, godine ovaj skup je pružo sveobuhvatni prikaz postupka sa endometrijalnim kancerom, čija je važnost, posebno kada je u pitanju hirurško lečenje, danas još uvek potcenjena. Gosti i predavači ovog seminara bili su Prof.dr Ignace Vergota, iz Leuvena, Belgija, predsednik Internacionalnog udruženja za ginekološki kancer, zatim Prof. Dr Ian Jacobs iz Londona, predsednik Evropskog udruženja za ginekološki kancer i Prof.dr Sergio Pecorelli, predsednik koniteta za onkologiju FIGO-a (Svetsko udruženje ginekologa i akušera). Ovaj skup okupio je više od 300 kolega iz Srbije i  susednih zemalja.

Iste godine, u okviru 51. Ginekološko-akušerske nedelje SLD koja je održana 31.maja i 1. juna. 2007, UGOS je dobio poziv da organizuje okrugli sto sa temom Cervikalni kancer. Ovaj skup je bio veoma važan, jer je predstavljao priliku da se brojni opšti ginekolozi upoznaju sa savremenim principima postupka sa cervikalnim kancerom, ali i aktivnostima našeg Udruženja.

Krajem 2007 godine u Berlinu je održan 15. kongres Evropskog udruženja za ginekološki kancer. Ovim kongresom je započela promocija kongesa ESGOa koji je za 2009 dobila Srbija i naše Udruženje. Po broju članova u Evorpskom udruženju Srbija je bila na 12. mestu, što je u poređenju sa drugim mnogo većim zemljama, sa mnogo bolje razvijenom službom za ginekološku onkologiju, predstavljalo veliki uspeh. Aktivnost naših članova u evropskim okvirima potvrdjena je i prisustvom 40 učesnika iz Srbije na kongresu u Berlinu.   

Jedan od najvažnijih zadataka u periodu od 2008 do 2010. godine bile su pripreme za održavanje 16 evropskog kongresa ginekološke onkologije. Dobiti organizacija evropskog kongresa bila je i velika čast i velika obaveza. Do tog vremena UGOS se razvio u stabilno, jako udruženje koje je sa uspehom iznelo ovakav skup i dokazalo se kao vodeća snaga u ginekološkoj onkologiji našeg regiona.                

Svaki ESGO kongres je izvanredna mogućnost za razmenu iskustava i znanja, kao i diskusiju u vezi novih medicinskih i naučnih informacija u tretmanu ginekološkog kancera. Svake 2 godine ovaj kongres privlačio je sve veći broj učesnika iz Evrope i sveta i postao je najznačajniji evropski skup u oblasti ginekološke onkologije. Tako je kongres u Beogradu, gradu sa dugom istorijom bio idealan forum za razmenu naučnih saznanja, ali i most za buduću saradnju svih zemalja Evrope u oblasti ginekološke onkologije. 

Kongres Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO 16), održan je  u Beogradu od 11-14. oktobra 2009. godine. Pokrovitelj Kongresa bilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. 

Ovaj kongres predstavljao je veliko priznanje dotadašnjem radu Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), a i veliku priliku za promociju našeg grada i naše zemlje. Ukupna tematika Kongresa bila je posvećena dijagnostici i lečenju raka ženskih genitalnih organa. Za našu zemlju u kojoj je sa uspehom započeo program „Srbija protiv raka”, kongres u Beogradu imao je posebnu važnost.

Na kongresu je učestvovalo skoro 2000 kolega iz 78 zemalja. Pored skoro svih evropskih, imali smo prilike da sretnemo i kolege iz zemalja sa drugih kontinenata, od kojih su samo neke Amerika, Iran, Indija Kina, Japan i Brazil. Naročito nas raduje prisustvo velikog broja kolega iz Istočne Evrope, koje do sada nismo imali prilike često da srećemo na međunarodnim skupovima. Posebna vrednost ovog sastanka bilo je počasno predavanje dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 2008, Prof.dr Harald Zur Hausen-a. Takođe više od 100 najpoznatijih evropskih i svetskih stručnjaka iz oblasti ginekološke onkologije, svojim predavanjima dalo je značajan doprinos stručnoj vrednosti ovog kongresa.

U periodu od 2008-2012 godine predsednik Udruženja bio je Prof.dr Srđan Đurđević. U ovom periodu publikovan je ranije pomenut Udžbenik iz Ginekološke onkologije (2009.) u izdanju UGOS-a i Med.fakulteta u Novom Sadu, urednika Prof.dr S.Đurđević-a i Prof.dr V.Kesić koji je odlukom Nastavno-naučnog Veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Br.05-14/26-2008. Od 24.12.2008. godine) prihvaćen kao udžbenik za poslediplomsku nastavu i studente medicine.  U pisanju udžbenika učestvovalo je ukupno 32 nastavnika i saradnika sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Udžbenik je napisan na 415 stranica i sadrži ukupno 21 poglavlje. 

Na sastanku Skupštine Udruženja UGOS koja je održana 10.04.2009. godine u Beogradu usvojene su dopune i izmene statuta udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS) koje su štampane u vidu brošure (STATUT udrženja za ginekološku onkologiju) koja sadrži IX poglavlja i 45 članova koji su napisani na 16 stranica i precizno definišu opšte odredbe, zadatke i ciljeve udružernja, članstvo, organe i finansiranje udruženja i dr. U ovom periodu u organizaciji UGOS-a organizovano je nekoliko stručnih Simpozijuma a svakako će ostati zabeležen “Simpozijum o bolestima  vulve“  koji je održan 10.04.2009.godine u Master Centru u Novom Sadu kada je bilo prisutno preko 350 učesnika i sala nije mogla da primi sve zainteresovane i prijavljene učesnike. 

Od ostalih skupova-Simpozijuma koji su organizovani u Novom Sadu treba pomenuti :  

 • “Primena Imidžing metoda i laparoskpije u ginekološkoj onkologiji“ u Master Centru u Novom Sadu 2010. godine, 
 • “Nove trendove u invazivnoj dijagnostici i terapiji karcinoma cerviksa“ u Hotelu Park u Novom Sadu 2013 godine, 
 • “Preoperativnu priprema, hirurška taktika, organizaciju rada u operacionom bloku“ u Hotelu Park u Novom Sadu 2014 godine. 
 • Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu od 8-9.10.2015. godine u organizaciji UGOS-a organizovan je “Work Shop – Primena laparoskopije u lečenju karcinoma grlića i tela materice“ sa uživo hirurgijom i pokaznim operacijama koji je trajao 2 dana i bio izuzetno zapažen u to vreme.

U toku narednog perioda aktivnost Udruženja bila je usmerena na tradicionalne aprilske simpozijume u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici, posvećene različitoj problematici iz oblasti ginekološke onkologije. Takođe, svake godine UGOS je imao svoje predstavnike na sesijama Kancerološke nedelje SLD. 

Aktivnost i uticaj Udruženja je rasla svake godine, a pojavila se potreba preregistracije, radi uklapanja u važeće zakonske okvire. 

Tako je dana 26.05.2011. registrovano Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije, na bazi učlanjenja, a sa važećim Statutom od 08.04.2011. godine. Udruženje nije bilo napravljeno pod okriljem bilo koje druge veće organizacije ili državne strukture, tako da je finansiranje istog bilo na bazi članarina, donacija i sponzorstava. Na isti način funkioniše i danas.

Sledeći veliki skup pod nazivom „Profesionalni razvoj u lečenju ginekoloških onkoloških pacijenata u Srbiji – primer terapije raka jajnika“ održan je 19. Juna 2015. godine, u organizaciji UGOS-a. Skup je bio veoma posećen, a međunarodno učešće je obezbeđeno iz MD Anderson Cancer Centre iz Madrida. Antonio Gonzalez – Martin i Raoul Marques izneli su svoja iskustva u organizaciji onkološke službe. Takođe, analizirano je stanje u Srbiji, istaknuti nedostaci i predloženi su postupci za poboljšanje.

V Simpozijum ginekološke onkologije . Novi Sad  sa temom „Stavovi i nova sagledavanja patologije, prevencije i terapije“, održan je 21. Aprila 2017. godine. sa gostima predavačima iz Madžarske, Hrvatske i Severne Makedonije gde smo polako otvarali međusobnu saradnju u regionu i sa idejom daljeg povezivanja kolega iz regiona u vezi sa ginekološkom onkologijom što je u našim daljim organizacijama skupova iz ginekološke onkologije ostao prioritet.

Takvu saradnju i razmenu iskustava smo nastavili i na VI Simpozijum ginekološke onkologije – Novi Sad sa temom Radikalna histerektomija, održan je 20. Aprila 2018. godine i VII Simpozijum ginekološke onkologije – Novi Sad sa temom“ Ginekološka onkologija za  primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite“ , održanom 12.04.2019.

Svi skupovi su takođe bili prijavljeni i akreditovani od strane Zdravstvenog Saveta Srbije u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Poslednjih nekoliko godina donelo je velike promene u lečenju ginekoloških maligniteta i nova saznanja u oblasti dijagnostičkih i prognostičkih biomarkera, ciljane terapije, imunologije i hemioprevencije. Hirurški pristup je takođe značajno promenjen i orijentisan kako prema konzervativnoj hirurgiji kojom je u ranim slučajevima raka moguće očuvati fertilitet, tako i u primeni ultraradikalnih postpaka kod uznapredovale bolesti. Nova tehnološka dostignuća u ovom polju su pomerila granice u svim aspektima onkološkog lečenja, a nova naučna saznanja su uključena u strategije lečenja. 

Udruženje za ginekološku onkologiju svojim daljim radom stalno pokušava sa prenošenjem informacija, povezivanju centara, udruženja koja se bave onkologijom, povezivanju sa Udruženjima pacijenata da održi ritam podizanja kvaliteta dijagnostikovanja i lečenja ginekoloških maligniteta u Srbiji što mu i jeste primarni cilj.

Izborni period Predsednik Podpredsednik

2003-2005 Doc dr Vesna Kesić Doc dr Srđan Đurđević 

2005-2007 Prof Vesna Kesić Doc dr Srđan Đurđević 

2008-2010 Prof. Srđan Đurđević Doc. Vladimir Pažin 

2010-2012 Prof. Srđan Đurđević Doc. Vladimir Pažin 

2012-2014 Doc dr Vladimir Pažin Prof dr Srđan Đurđević 

2014-2017 Prof dr Vladimir Pažin Doc Aljoša Mandić 

2018- Prof dr Aljoša Mandić Asis dr sci med dr Lazar Nejković