Poštovani,

UGOS je uspostavio saradnju sa Evropskim časopisom za ginekološku onkologiju, gde se mogu slati radovi za štampanje.
Za članove UGOSa odobreni su povoljniji uslovi za plaćanje prihvaćenog rada uz značajan popust.
Takođe je dogovoreno da kao članovi UGOSa možete se prijaviti da budete recenzent za navedeni časopis, ako ste zainteresovani, jer tri recenzirana rada za EJGO, biće odobreno Vaš rad ako se prihvati za štampanje, da bude gratis.
Listu predloženih recenzenata Editorijalu dostavlja UGOS, tako da možete se javiti članovima UO UGOSa.
Takođe editorial časopisa je predložio da se bilo koji simpozijumi i kongresi, u organizaciji UGOSa, abstrakti se mogu obraditi i objaviti gratis kao sumplement časopisa. Takođe časopis će promovisati Udruženje kao saradnik časopisa.
Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu časopis se računa kao M23 tako da ulazi u okvire radova za izbor u zvanja.

S poštovanjem
Prof dr Aljoša Mandić
Predsednik UGOSa

 

Preuzmite: EJGO (European Journal of Gynaecological Oncology)

Preuzmite: Poster i tekst EJGO (European Journal of Gynaecological Oncology)